INDEX LEGISLATIV

Noutăți

   Modificări cu impact asupra legislației achizițiilor publice   

   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ - pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice   

   ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu  

   REFERAT DE APROBARE a Ordinului privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu  

   Noutăți legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 489/30.VI.2016:
  Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
  Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.


Legături externe

Legislație de mediu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor   

Legislație Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.   

Legislație Ministerul Fondurilor Europene   

Legislație Programul Operațional Sectorial de Mediu - POS Mediu   

Legislație Administrația Fondului pentru Mediu - A.F.M.   

image