INDEX LEGISLATIV

Noutăți

   Consiliul European a adoptat în data de 22.05.2018 pachetul privind deșeurile care stabilește noi norme privind gestionarea deșeurilor și stabilește obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru reciclare. Acest pachet legislativ va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial. În acest set de circumstanțe, vizitați următorul link: 
 - Press Release 
 - Directive packaging and packaging waste 
 - Directive Waste PE 11/2018 
 - Directive WEE PE 9/2018 
 - Directive the landfill of waste PE 10/2018 

   Modificări cu impact asupra legislației achizițiilor publice   

   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ - pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice   

   ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu  

   REFERAT DE APROBARE a Ordinului privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu  

   Noutăți legislative publicate în Monitorul Oficial nr. 489/30.VI.2016:
  Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
  Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.


Legături externe

Legislație de mediu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor   

Legislație Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.   

Legislație Ministerul Fondurilor Europene   

Legislație Programul Operațional Sectorial de Mediu - POS Mediu   

Legislație Administrația Fondului pentru Mediu - A.F.M.   

image